Educació

A Move IN treballem i acompanyem en el desenvolupament personal i fomentem i potenciem els vincles que creen sentiment de pertinença. I el COPLEFC hi col·labora.

Des de fa tres anys l’INEFC Barcelona col·labora amb la Federació Catalana de Futbol i ara posa a disposició del món educatiu el Futbol per a la igualtat. Programa de 20 activitats pràctiques per a Secundària: des de l’Educació Física i l’Acció Tutorial.

El COPLEFC, mitjançant l’equip de treball #EFteam, amb membres experts de la Comissió d’Educació del Col·legi, va proposar una eina per conèixer com el professorat d’Educació Física de Catalunya, estava vivint aquest curs marcat per la COVID-19.

Promoció de la inclusió social i la igualtat entre els gèneres en els contextos educatius formals i no formals mitjançant l’aplicació dels esports i jocs tradicionals.

El grup de formadors Coop d’EFecte es va crear l’any 2014, sota l’aixopluc del Centre d’Innovació i Formació en Educació (CIFE) de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya.

Des de l’any 2009 la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona organitzen conjuntament el concurs Planter de Sondeigs i Experiments. El Departament d’Educació Física del Liceu Espanyol Luis  Buñuel de París hi ha participat sobre la percepció del perill del sedentarisme en l’alumnat.

Per a qualsevol persona és important desenvolupar la intel·ligència no verbal, que és la capacitat per comprendre el comportament no verbal dels altres, ser conscient del propi, adaptar-nos a l’entorn segons els nostres objectius.

El dissabte 16 de novembre de 2019 va tenir lloc el primer Edcamp d’Educació Física. L’Edcamp és un espai creat per la Fundació Jaume Bofill per tal que el professorat d’una especialitat tingui l’oportunitat d’intercanviar, debatre, reflexionar i compartir inquietuds al voltant de les problemàtiques les quals ha d’afrontar en l’actualitat.

Educa’ls per cooperar

  • Autors: J. Arumí (col. 8821), I. Camps, X. López, G. Torres
  • 103 pàgines
  • Editorial: Eumo Editorial
  • Lloc i data: Vic, setembre del 2019

La finalitat de l’#EdcampEF és generar un espai d’intercanvi i reflexió sobre l’Educació Física actual mitjançant la col·laboració activa dels docents participants.