10 amenaces per a la salut – Docusport

Share this post

Des de l’any 2009 la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona organitzen conjuntament el concurs Planter de Sondeigs i Experiments. El Departament d’Educació Física del Liceu Espanyol Luis  Buñuel de París hi ha participat sobre la percepció del perill del sedentarisme en l’alumnat.

En aquest concurs alumnes dels quatre cursos de l’ESO, de batxillerat i dels cicles formatius envien treballs d’investigació realitzats per ells mateixos, on a través d’enquestes, observacions i utilitzant les tècniques estadístiques adequades, analitzen algun tema.

Aquest any des del Departament d’Educació Física del Liceu Espanyol Luis Buñuel, vam decidir realitzar un estudi per valorar la percepció del perill que té el sedentarisme per a la salut entre els alumnes d’ESO i batxillerat.

Planter de Sondeigs i Experiments és un concurs que promou l’estadística com a eina aplicada de coneixement

En les nostres enquestes vam demanar als alumnes ordenar 10 amenaces per a la salut global, seleccionades per l’Organització Mundial de la Salut, entre les quals estaven incloses: addiccions (tabaquisme, alcoholisme, etc.), epidèmies (grip, xarampió, Ebola, VIH, etc.), manca de confiança en les vacunes, serveis precaris de salut primària, resistència als antimicrobians, contaminació ambiental, canvi climàtic i sedentarisme.

Les alumnes encarregades de fer aquest estudi van ser Gaia Mariana Rangel Penagos i Nina Lachaise Monleón de primer d’ESO, tutoritzades pel professor d’Educació Física Daniel Ríos. 

Les conclusions

Les conclusions de l’estudi van ser que entre els alumnes del Liceu no hi ha una percepció del veritable perill que comporta el sedentarisme per a la salut global. Molts alumnes van classificar el sedentarisme com una de las deu amenaces per a la salut que menys els preocupava, la qual cosa és un veritable problema sanitari. 

En la recent pandèmia de COVID-19, hem pogut observar que les persones amb pitjor pronòstic eren aquelles que patien patologies com la hipertensió arterial, diabetis i obesitat, malalties associades al sedentarisme. 

Dissortadament, no hi ha percepció del perill que comporta el sedentarisme per a la salut

Al nostre treball, hem posat en evidència, la creença de la manca d’importància que té el sedentarisme com a problema de salut pública a nivell mundial.

Avui dia si preguntéssim a la població quin és per a ells el problema més greu de salut, la gran majoria contestaria que la COVID-19. Però si reflexionem, ens adonaríem, tal com afirmen molts professionals de la salut, que aquesta malaltia s’agreuja especialment en pacients amb patologies relacionades amb el sedentarisme i l’alimentació, com ara la hipertensió arterial, la diabetis i l’obesitat.

Les autores del treball amb el tutor del treball i professor d’Educació Física a la videoconferència de la cerimònia d’entrega de premis.

Més informació

Sobre el concurs. Per aprofundir sobre les finalitats, modalitats i possibilitat de concursar a Planter de Sondeigs i Experiments: enllaç.

Sobre el Liceo Español Luis Buñuel a París: enllaç.

 

Comparteix:

Related Post

MAIG 9, 2024

EFCool, Educació Física de...

En aquest article, les professores i investigadores Eloísa Lorente Catalán (col. 5731)...

FEBRER 15, 2024

“Un jugador enfadat o...

Irene Pellicer Royo (col. 10073) va entrar en contacte amb l’esport a través de la...

GENER 3, 2024

Expressió corporal per a la...

No és cap secret que en els contextos educatius, com en tots els àmbits de la societat,...

JULIOL 27, 2023

Els projectes...

En aquest article, el Dr. Eric Roig Hierro (associat 042272) i el Dr. Albert Batalla...

MAIG 15, 2023

Les lesions en noies joves...

Un 41% de les noies catalanes que practiquen esports d’equip pateix alguna lesió que...

FEBRER 21, 2023

“L’esport fomenta factors...

L’activitat física com a forma d’inclusió de persones en situació...