El Baròmetre de l’Educació Física en temps de COVID-19 a Catalunya – Docusport

Share this post

El COPLEFC, mitjançant l’equip de treball #EFteam, amb membres experts de la Comissió d’Educació del Col·legi, va proposar una eina per conèixer com el professorat d’Educació Física de Catalunya, estava vivint aquest curs marcat per la COVID-19.

En una trobada digital el dia 1 de desembre es van donar a conèixer els resultats del Baròmetre de l’Educació Física en temps de COVID-19 a Catalunya (enllaç). Els encarregats de divulgar-los van ser en Carles González (col. 10241) i en Carles Zurita (col. 10583), que juntament amb en Lluís Almirall (col. 6037), Meritxell Monguillot (col. 11280) i en Josep Maria Piulachs (col. 11332), han treballat en aquest projecte.

L’univers de l’observació ha estat de 717 respostes, entre mestres d’educació primària i professorat de secundària, dividit entre centres públics i concertats. Es tracta d’una mostra prou representativa que ens permet percebre quina és la realitat de l’Educació Física en aquest primer trimestre marcat per la COVID 19.

Modificacions curriculars

Els resultats demostren que el professorat en general ha fet petits canvis per adaptar-se a la situació. Per tant, podem afirmar que s’ha conviscut amb la COVID amb una certa normalitat, certes modificacions en la tria de contingut i en la redacció dels objectius d’aprenentatge.

La majoria de canvis han estat centrats a escollir continguts que permeten mantenir la distància de seguretat i amb ús de material per garantir la separació de l’alumnat. Els sabres d’escuma o els xurros de piscina han esdevingut material imprescindible.

La importància de l’EF es va demostrar en el confinament, però ara ho continua sent per als infants i joves

Les qüestions higièniques

Com que les directrius per part de l’Administració educativa no han estat prou clarificadores, la responsabilitat ha recaigut en els centres docents.

Sobre la mascareta, tot i les diferències entre centres, la majoria ha optat per fer-ne ús durant les classes. Respecte de la desinfecció de material abans i/o després, sobre qui la feia (professorat, alumnat…), i com…, ha predominat la neteja abans i després de la sessió amb hidroalcohol.  La distància com a mesura preventiva també genera diversitat de respostes, però en general s’han intentat evitar les activitats d’aprenentatge de massa proximitat.  

En la formació de grups, una gran part del professorat ha optat en aquest inici de curs per fer propostes de tasques individuals i sense agrupacions. En l’atenció a la diversitat el gruix de respostes ha estat que s’ha pogut mantenir.

No hi ha hagut un canvi en la metodologia de comunicació amb l’alumnat, llevat d’alguna necessitat del docent per raó de la mascareta, com ara la incorporació d’altaveu o micròfon per evitar afectació vocal.

La COVID ha impossibilitat l’ús  dels vestidors per a les classes d’Educació Física. Fer classes a l’aire lliure ha estat la decisió d’una gran majoria dels centres, tot donant suport a les mesures de l’Administració educativa sobre espais tancats i la seva ventilació.

Quant a pràctiques d’higiene i seguretat, l’ús majoritari és de gel hidroalcolòhic, però  també rentar-se amb aigua i sabó, unes mesures de seguretat que s’han seguit majoritàriament tant abans com després de les sessions d’EF.

Com a docents, ens hi hem adaptat!

Sobre continguts

Les activitats cooperatives continuen fent-se, amb totes les modalitats possibles quant a ús de mascareta i mantenint la distància de seguretat. Això sí, el professorat ha deixat per més endavant les activitats de lluita, fet que ha beneficiat les activitats de raqueta o elements que permeten mantenir la distància exigida per tal d’evitar contagis.

També és la distància el que marca que es continuïn duent a terme les activitats col·lectives i/o d’oposició, i si aquesta no es pot garantir, sempre amb mascareta, un estri que ha entrat amb força a l’EF també en els jocs de persecució.

Les valoracions del professorat

En la situació actual, hi ha un cert grau d’esgotament per part del professorat que imparteix  l’assignatura. Ha trobat a faltar  una guia amb directrius més clares per part del Departament d’Educació. La presa de decisions ha caigut en els equips directius dels centres i el professorat d’Educació Física ha valorat positivament el suport que ha rebut per part dels seus equips directius.

Com a valoració dels propis docents, aquests primers mesos de curs, consideren que se n’han sortit prou bé, amb un nivell de satisfacció notable en tot allò que depenia exclusivament d’ells.

El Baròmetre ha volgut copsar l’opinió del professorat respecte del suport rebut del COPLEFC, especialment gràcies a la confecció d’un document que va servir d’orientacions curriculars titulat Educació Física en la nova normalitat. El professorat enquestat ha reconegut que el coneixia i que l’ha fet servir. De la mateixa manera, el professorat també admet ser coneixedor d’un altre document de referència: Recomanacions docents per a una EF  escolar segura i responsable davant la “nova normalitat”, centrat més sobre mesures higièniques i de seguretat que va publicar el Consejo COLEF.

https://youtu.be/GSiM-hz1xkc
Trobada digital de presentació dels resultats del Baròmetre
D’esquerra a dreta, els membres d’EFteam, responsables del Baròmetre: Josep M. Piulachs (col. 11332), Lluís Almirall (col. 6037), Carles González (col.10241), Meritxell Monguillot (col. 11280) i Carles Zurita (col. 10583)
Comparteix:

Tags:

Related Post

MAIG 9, 2024

EFCool, Educació Física de...

En aquest article, les professores i investigadores Eloísa Lorente Catalán (col. 5731)...

GENER 3, 2024

Expressió corporal per a la...

No és cap secret que en els contextos educatius, com en tots els àmbits de la societat,...

JULIOL 27, 2023

Els projectes...

En aquest article, el Dr. Eric Roig Hierro (associat 042272) i el Dr. Albert Batalla...

ABRIL 8, 2022

Créixer i respectar, Move IN

A Move IN treballem i acompanyem en el desenvolupament personal i fomentem i potenciem...

GENER 18, 2021

Orgullosa, futbol per a la...

Des de fa tres anys l’INEFC Barcelona col·labora amb la Federació Catalana de Futbol...

OCTUBRE 28, 2020

Opportunity

Promoció de la inclusió social i la igualtat entre els gèneres en els contextos...