La FIEP promou l’Educació Física – Docusport

Share this post

Els propers dies 27, 28 i 29 de juny se celebrarà a l’INEFC Barcelona el 2n Congrés Català, el 14è Congrés Europeu i el 30è Congrés Mundial de la FIEP. Què hi trobarà l’assistent? Donem les claus d’aquesta cita,  com també de la mateixa FIEP, una entitat no prou coneguda entre els nostres col·legiats i associats.

Què és la FIEP?

La FIEP Catalunya neix l’any 2000. Entre les seves accions més destacades dutes a terme, cal esmentar que entre el 2005 i el 2008 va desenvolupar xerrades relacionades amb l’activitat física i l’esport (AFE). En un moment on les xarxes socials encara no havien estat definitives, fins al 2012 la FIEP Catalunya va difondre informació d’AFE a més de 3.000 adreces de correu. La FIEP Catalunya és reconeguda de ple dret en el si de la configuració de la FIEP Europa (amb el Dr. Enric M. Sebastiani com a vicepresident) i de la FIEP Mundial. El 2012 va organitzar el 7th FIEP European Congress i alhora el 1r Congrés Català de l’Educació Física i de l’Esport, amb el lema “Together for Physical Education” (Junts per l’educació física).

L’associació ha centrat la seva acció, des de l’entrada de la darrera Junta el novembre del 2017, a la promoció de l’Educació Física de Qualitat (EFQ) basada en els paràmetres de la transformació social.

Pere Manuel i Agustí Castillo en el moment de la signatura del darrer conveni entre el COPLEFC i la FIEP Catalunya

La FIEP a Catalunya i al món

El 30th FIEP World Congress s’emmarca dins dels congressos d’arrel internacional promoguts per la Fédération Internationale d’Éducation Physique (FIEP).

La FIEP va ser fundada l’any 1923 com a organització a nivell mundial, amb una forta presència a l’Amèrica Llatina i Europa. El procés d’internacionalització real comença amb la celebració del Congrés Mundial d’Istanbul l’any 1953, en què l’organització adopta el nom actual: FIEP. A la darreria dels anys seixanta es va fer palesa la necessitat de crear un FIEP – Physical Education World Manifesto, publicat el 1970.

A aquesta organització internacional, s’hi suma l’organització europea o FIEP Europa, ja existent prèviament. La FIEP Europa és el motor principal de l’organització internacional. Està en funcionament des del 1900 amb la creació de la Permanent International Physical Education Technical Commission, amb un total de 16 membres. El 1911 es va crear l’Institute Internationale d’Education Physique amb la voluntat d’integrar la investigació en Educació Física. Després del parèntesi de la Primera Guerra Mundial es crea la Fédération Internationale de Gymnastique Educative l’any 1923, i el 1931 es crea la primera publicació d’Educació Física que ha arribat fins a l’actualitat. El president actual és el Dr. Branislav Antala i sota la seva administració s’han desenvolupat programes com el FIEP New Leaders per a la promoció de nous investigadors.

La FIEP Catalunya participa activament de la Comissió d’Educació del COPLEFC

A més d’aquestes línies de cooperació europees i internacionals, la FIEP Catalunya participa activament de la Comissió d’Educació del COPLEFC , que ha engegat diversos projectes relacionats amb l’Educació Física al nostre país i té una relació estreta amb les universitats de l’esport catalanes, a les quals proposa periòdicament la redacció d’articles acadèmics que són publicats als diferents llibres temàtics del món de l’Educació Física i l’Esport que edita la FIEP Europe.

Com s’ha arribat al 2n Congrés Català de la FIEP?

Després de l’organització del 7th European Congress i fruit de l’esperit renovador de l’entitat catalana, es decideix emprendre el repte d’organitzar aquest esdeveniment a tres nivells: internacional, europeu i català. Aquesta voluntat no és fortuïta i ve empesa de la intencionalitat de posar Catalunya al centre del debat i de la presa de decisió en relació amb les matèries pròpies de l’Educació Física, l’Esport i l’Activitat Física, així com les arts escèniques, amb la participació activa de diferents agents d’aquest darrer àmbit de coneixement. El 30th FIEP World, 14th FIEP European & 2nd FIEP Catalan Congressserà el punt de trobada per reflexionar, estudiar i proposar com l’activitat física, l’esport, l’Educació Física o les arts escèniques poden ser un motor de transformació social. Es presentaran els darrers avenços en la ciència o experiències dutes a terme arreu del món per il·lustrar com aquestes eines poden ser transformadores a fi de poder viure en una societat millor, i afrontar així els reptes d’aquest nou mil·lenni.

El Congrés comença el seu procés de gestació el setembre del 2016 amb la presentació i acceptació de la candidatura catalana durant el transcurs de l’11th FIEP European Congresscelebrat a Banja Luka (Bòsnia i Hercegovina) davant de l’Assemblea General de la FIEP Internacional. El setembre del 2017, durant el del 12th FIEP European Congress (a Luxemburg), l’Assemblea General de la FIEP Internacional ratifica la celebració de l’esdeveniment i hi dona el vistiplau perquè convergeixin els tres congressos (internacional, europeu i nacional/català) en un de sol per primera vegada a la història. El setembre del 2018, durant la celebració del 13th FIEP European Congressa Istanbul (Turquia), es presenta oficialment el programa de l’esdeveniment i es pren el relleu de la delegació turca.

A nivell català se’n fa una primera presentació oficial l’11 de novembre de 2016 al Museu Colet de l’Esport, que depèn de la Secretaria General de l’Esport, amb la presència del secretari general de l’Esport, Gerard Figueras, i Enric Maria Sebastiani en tant que responsable del futur comitè organitzador i Agustí Castillo en representació de la FIEP Catalunya, organització encarregada de promoure la materialització de l’esdeveniment acadèmic.

El lema: “Esport, Educació Física i les arts escèniques com a mitjà de transformació social”

El programa va adreçat als i les professionals de les ciències de l’esport o les arts escèniques, i molt especialment al professorat d’Educació Física, que vulguin millorar la societat a través de la seva àrea de coneixement. Es tracta, per tant, d’un programa transversal i ampli en què diversos col·lectius trobaran el seu espai i podran debatre. A fi de permetre l’accessibilitat lingüística dels assistents està previst que hi hagi un servei de traducció simultània a la sala d’actes on tindran lloc les sis ponències principals del Congrés.

El programa del Congrés, en tant que element de formació permanent, vol ser aquest punt de trobada, de debat i d’intercanvi d’experiències que ens ajudi a posar el granet de sorra per avançar cap una societat més justa i propera a la ciutadania. En l’esdeveniment conviuran reflexions magistrals de persones referents dels diferents àmbits amb un seguit d’experiències d’arreu del món en què l’educació física, l’activitat física, l’esport i les arts escèniques han estat motors de canvi i cohesió social. Aquests dos primers nivells de concreció conviuran amb propostes promogudes pels participants a l’esdeveniment, que ajudaran, amb els seus projectes, a enriquir i fer visible tot allò que es pot aportar al món.

Alguns dels ponents que intervindran al Congrés de la FIEP aquest mes de juny

El programa està subdividit en un total de fins a 4 àrees centrals d’estudi de les quals se’n deriven els objectius i continguts de la proposta educativa. Les àrees de treball tenen una relació estreta amb un dels àmbits de coneixement del propi programa del congrés i venen precedit per un objectiu General que dona el títol del propi congrés.

Objectiu principal
1. Generar estratègies per a la creació de pautes de transformació social en els àmbits de l’Educació Física, l’esport i les arts escèniques.
El canvi social o transformació social és un conjunt de transformacions o modificacions duradores a l’estructura social, el funcionament o la cultura, de l’organització d’una societat, de manera que modifica el curs de la seva història. Amb aquest objectiu es vol fomentar el debat, la generació i difusió de dinàmiques d’intervenció que fomentin la transformació social.

Línies formatives i continguts
  • Ciutats saludables: estudis originals o experiències sobre arquitectura i activitat física o arts escèniques, exercici físic saludable en entorns urbans o en el medi rural, performance en espais no convencionals, ergonomia, tecnologia que faciliti l’exercici físic, educació per a una vida saludable, adaptació de l’espai per a una vida més activa, ecologia i activitat física, qualitat de vida i exercici físic… i tot allò que es pugui fer perquè les ciutats i els pobles siguin espais de transformació social i la ciutadania tingui una vida més activa i de més qualitat.
  • Educació Física de Qualitat (EFQ): estudis originals o experiències sobre educació activa, educació física inclusiva, educació física centrada en l’alumnat, educació física emocional, educació física i interdisciplinarietat, i en general tot allò que tingui relació amb l’educació física per a la transformació social i el desenvolupament de ciutadans i ciutadanes responsables.
  • Competició educativa: estudis originals o experiències sobre models de competició esportiva que afavoreixin l’educació en valors dels participants, la competició inclusiva, les metodologies d’entrenament o aprenentatge centrades en els i les atletes, estudis sobre l’ètica en l’esport, i en general tot allò que es relacioni amb l’esport o la competició per a la transformació social.
  • Inclusió, gènere, cooperació i solidaritat: estudis originals o experiències sobre activitat física, esport i arts escèniques com a eines per afavorir la inclusió, la cooperació i la solidaritat i evitar les discriminacions per gènere o per orientació sexual.
  • Ciència i tecnologia per a la transformació social: estudis originals o experiències sobre la tecnologia o els avenços científics al servei de la transformació social en les ciències de l’esport o en les arts escèniques.
  • Motricitat i benestar: estudis originals o experiències sobre pràctiques corporals o exercici físic que tingui com a objectiu millorar el benestar de les persones.
  • Experiències d’innovació educativa en activitat física i arts escèniques: experiències innovadores i educatives en activitat física, esport, educació física o arts escèniques.

Al congrés conviuen diferents tipologies de sessions per tal d’aprofundir en els objectius plantejats i combinar la teoria amb la pràctica: conferències principals (inaugural i final), sessions plenàries i experiències pràctiques temàtiques, simposis, comunicacions orals, programa FNL, tallers, sessió de pòsters.

Comparteix:

Related Post

MAIG 9, 2024

EFCool, Educació Física de...

En aquest article, les professores i investigadores Eloísa Lorente Catalán (col. 5731)...

GENER 3, 2024

Expressió corporal per a la...

No és cap secret que en els contextos educatius, com en tots els àmbits de la societat,...

JULIOL 27, 2023

Els projectes...

En aquest article, el Dr. Eric Roig Hierro (associat 042272) i el Dr. Albert Batalla...

ABRIL 8, 2022

Créixer i respectar, Move IN

A Move IN treballem i acompanyem en el desenvolupament personal i fomentem i potenciem...

GENER 18, 2021

Orgullosa, futbol per a la...

Des de fa tres anys l’INEFC Barcelona col·labora amb la Federació Catalana de Futbol...

DESEMBRE 14, 2020

El Baròmetre de...

El COPLEFC, mitjançant l’equip de treball #EFteam, amb membres experts de la Comissió...