Esport i rendiment

Des de fa tres anys l’INEFC Barcelona col·labora amb la Federació Catalana de Futbol i ara posa a disposició del món educatiu el Futbol per a la igualtat. Programa de 20 activitats pràctiques per a Secundària: des de l’Educació Física i l’Acció Tutorial.

La podologia pot ser un àmbit d’estudi interessant per al col·lectiu dedicat professionalment a les ciències de l’activitat física i de l’esport. Aquest article que hem demanat a un especialista, situa la disciplina i la realitat més immediata vinculada amb el nostre sector. (foto: © Christopher Sardegna)

Centrat en “L’impacte dels esports i les disciplines emergents en un món global”, durant els dies 15 i 16 d’octubre el Fòrum Olímpic va tractar, com sempre, sobre qüestions d’olimpisme, però també d’altres qüestions que el món de l’esport té damunt la taula, com la igualtat de gènere, i les noves manifestacions esportives, especialment els denominats esports electrònics o e-sports.

¿Quantes vegades hem sentit que, en determinats nivells esportius, disposar d’un equip professional no és viable econòmicament i que el voluntarisme és inevitable al món esportiu del país?

La reeducació funcional esportiva (RFE) és un procés que recull i organitza totes les etapes per les quals passa un esportista lesionat.

Els dies 12, 13 i 14 d’abril de 2019 es va dur a terme a Amposta la primera edició del Congrés Salut i Esport.

La gimnasia que no se ve. Magnesia para la vida

  • Autors: Óskar Escalante, Javier Gómez
  • Pròleg de Gervasio Deferr i Alfredo Hueto
  • Kindle Direct Publishing (autoedició)
  • 182 pàgines

Els aficionats que segueixen el món del futbol han pogut comprovar com el màxim organisme que regula aquest esport, la FIFA, ha imposat unes sancions dures als tres equips més potents de la nostra lliga per l’afer dels fitxatges i la contractació de futbolistes menors de 18 anys.

Les activitats “amb el pes corporal propi” han estat considerades la tendència número u en fitnes de l’any 2015 per l’American College of Sports Medicine (ACSM). I en aquesta línia, Training Wall® optimitza l’espai a les instal·lacions.