Recerca

El Dr. Daniel Lara Cobos (col. 11699) és l’autor de la tesi “Demandas cinemáticas, cinéticas y fisiológicas en el balonmano playa femenino”.

L’àrea d’histèresi com a marcador no invasiu de la tolerància i estrès a l’exercici és el títol de la recerca de final de grau d’Óscar Abenza Ortega, mereixedor del premi RecEsport de la III Jornada Catalana de Recerca.

L’activitat física afavoreix la salut mental de les persones adultes i sembla una bona estratègia per combatre els efectes psicològics durant la pandèmia de la COVID-19.

El bullying o assetjament és un fenomen d’abast mundial, considerat actualment una problemàtica social important a causa de les múltiples conseqüències arrelades al fenomen per a tots els implicats.  

Després de l’article publicat en aquest mateix Docusport.cat, en què es comentava la legislació de TE i TES a l’Estat, ara fem una passa més i volem saber la realitat de la pràctica professional al medi natural amb dos agents igualment rellevants: els/les professionals i les empreses que contracten aquests professionals.

¿Hi ha alguna relació entre la trajectòria esportiva d’una persona i el lideratge que exerceix ja d’adult a nivell empresarial? Aquesta és una de les preguntes que intentarà respondre la tesi doctoral de Verònica Riera (col. 52576) per a la qual es demana col·laboració.

Fins ara no hi havia cap estudi que ajudés a identificar les lesions més rellevants que cal tenir en compte per planificar un entrenament preventiu en el cos de policia…

Anàlisi de l’oferta i la demanda en el turisme de les pràctiques d’activitats físiques d’aventura a la natura. Estudi de cas de l’Alt Empordà D’entrada podem vincular les pràctiques d’activitats…

L’EUSES és un centre encara jove, però tot i això la recerca també hi té el seu espai. I l’ocupa el grup PHAS-Research.

Els centres universitaris són actors estratègics en la recerca a Catalunya. Ens acostem als grups GRIES i SAFE, que depenen de la Factultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i de l’Esport (FPCEE) de Blanquerna-URL, per conèixer alguns dels seus treballs i les línies que segueixen.