Opportunity – Docusport

Share this post

Promoció de la inclusió social i la igualtat entre els gèneres en els contextos educatius formals i no formals mitjançant l’aplicació dels esports i jocs tradicionals.

Opportunity és un projecte europeu finançat per la convocatòria Erasmus+. Es tracta d’una iniciativa de nou organitzacions representatives de diferents sectors (esport, cultura i educació). El projecte està finançat per la Comissió Europea i té una durada prevista de 36 mesos, entre el període comprès entre gener del 2021 fins al mes de desembre del 2023.

El consorci està integrat per les institucions següents: (P1) Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC), com a organisme coordinador, amb el company Pere Lavega (col. 5326) al capdavant, així com (P2) la Universitat de Lleida (Catalunya), (P3) Asociación de Padres Disminuidos Psíquicos La Paz (Espanya), (P4) Universidade de Coïmbra (Portugal), (P5) Associazione Giochi Antiqui de Verona (Itàlia), (P6) Hrvatski Savez Tradicijsk Igara i Sportova  (Croàcia), (P7) Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji (Polònia), (P8) Association Tunisienne de Sauvegarde des Jeux et Sports du Patrimoine (Tunísia) i (P9) Asociación Europeenne des Jeux et Sports Traditionnels (AEJeST).

Igualment, donen suport al projecte un total de 39 organitzacions en qualitat de membres associats, entre les quals la UNESCO i l’Associació Internacional de Jocs i Esports Tradicionals (ITSGA, en la sigla anglesa), i també el COPLEFC, com ja vam informar (enllaç).

El projecte segueix una metodologia innovadora que es pot aplicar tant en contextos d’educació formal com no formal. La metodologia es difondrà mitjançant un curs obert MOOC (massive online open course) i es posarà a prova mitjançant accions pilot sobre l’ús inclusiu dels jocs i esports tradicionals. A més, el projecte desenvoluparà una aplicació de telèfon mòbil (app) que permetrà compilar dades i així analitzar els efectes dels jocs i esports tradicionals en la inclusió social i la igualtat de gènere.

Opportunity activa un projecte engrescador d’inclusió i igualtat de gèneres a nivell local i internacional

Finalment, aquest projecte també té com a finalitat promoure la creació de xarxes i l’aprenentatge col·laboratiu per emprar els jocs tradicionals amb la finalitat d’afavorir actituds d’inclusió social amb persones amb discapacitat intel·lectual i així mateix promoure també la igualtat d’oportunitats entre gèneres.

El projecte s’adreça als centres educatius i inclou un curs de formació gratuït (en línia) sobre la matèria, l’elaboració  d’una guia pràctica sobre com emprar els jocs tradicionals i posarà a l’abast dels interessats una aplicació per a la recollida de dades a partir de l’experiència desplegada a la comunitat educativa; com a cloenda, està prevista la celebració d’una jornada o col·loqui a la mateixa ciutat de Lleida per donar a conèixer a la societat el resultat del conjunt d’activitats.

El calendari

La distribució de les activitats del programa Opportunity en el temps està prevista de la manera següent:

Any 2021

 

Un curs de formació gratuït, en línia, sobre el joc esportiu tradicional i la seva contribució a la inclusió social i la igualtat de gènere. El curs estarà reconegut per l’INEFC, Universitat de Lleida, i constarà d’unes 60-70 hores. S’està estudiant que sigui igualment reconegut pel Departament d’Educació com a mèrit curricular per als docents.

Anys 2021, 2022 i 2023

Una guia pràctica de com emprar els jocs i esports tradicionals amb finalitat d’inclusió social i igualtat de gènere.

Una valoració de l’impacte de l’experiència mitjançant un qüestionari en una aplicació mòbil que passaran els mateixos alumnes participants després d’una experiència educativa descrita a la guia pràctica (un joc o sessió, una unitat didàctica de 3-4 sessions, un festival…).

Posteriorment, els responsables del projecte donarem a conèixer, d’una banda,  els resultats obtinguts a cada centre participant i, d’una altra banda, permetrà comparar resultats entre centres de Catalunya, Europa i d’altres indrets, tasca que no s’ha fet mai fins ara.

I durant el tercer any, finalment, es durà a terme l’organització un col·loqui a Lleida, amb tots els participants que hi hagin col·laborat. La idea és activar el treball en xarxa entre els docents, professionals, centres i organitzacions interessats en aquest àmbit. Una xarxa a nivell català, estatal, europeu i fins i tot internacional, fins ara mateix inaudita. Tot un repte, una gran oportunitat per a la inclusió social de les persones amb discapacitats intel·lectuals i la igualtat de gènere.

Europa finança l’esport

Val a dir que aquest projecte és un dels 24 que gaudeixen del suport econòmic de la Comissió Europea gràcies al programa Erasmus+ Sport 2020, dedicat a educació, formació, joventut i esport, mitjançant l’Educational, Audiovisual and Cultural Executive Agency (EACEA: enllaç). Es poden conèixer tots els projectes seleccions (enllaç). El proper període d’aquest programa i les seves d’ajudes afectarà el període 2021-2027.

Pere Lavega Burgues (col. 5326)

  • Coordinador del projecte Opportunity
  • Professor INEFC, Campus de Lleida
  • President Associació Europea de Jocs i Esports Tradicionals

 

Comparteix:

Related Post

MAIG 9, 2024

EFCool, Educació Física de...

En aquest article, les professores i investigadores Eloísa Lorente Catalán (col. 5731)...

GENER 3, 2024

Expressió corporal per a la...

No és cap secret que en els contextos educatius, com en tots els àmbits de la societat,...

JULIOL 27, 2023

Els projectes...

En aquest article, el Dr. Eric Roig Hierro (associat 042272) i el Dr. Albert Batalla...

ABRIL 8, 2022

Créixer i respectar, Move IN

A Move IN treballem i acompanyem en el desenvolupament personal i fomentem i potenciem...

GENER 18, 2021

Orgullosa, futbol per a la...

Des de fa tres anys l’INEFC Barcelona col·labora amb la Federació Catalana de Futbol...

DESEMBRE 14, 2020

El Baròmetre de...

El COPLEFC, mitjançant l’equip de treball #EFteam, amb membres experts de la Comissió...