Expressió corporal per a la igualtat – Docusport

Share this post

No és cap secret que en els contextos educatius, com en tots els àmbits de la societat, són habituals les situacions de desigualtat de gènere. Es tracta de circumstàncies que poden esdevenir actituds de discriminació o violència. I és amb l’objectiu que alumnes i professors puguin tenir una perspectiva crítica sobre aquestes i evitar-les, que les investigadores i professores Carlota Torrents Martín (col. 8557) i Violeta Encuentra Blecua han creat la guia docent ‘La expresión corporal como medio para educar en la igualdad’.

L’expressió corporal, com a disciplina, facilita la reflexió i el pensament crític i pot ajudar l’alumnat, segons defensen Torrents i Encuentra, a trobar possibles nous models de conducta que condueixin cap a una societat més justa i igualitària respecte del gènere, la identitat i l’orientació sexual de les persones. De la mateixa manera, també desenvolupa la creativitat motriu i el pensament divergent i pot ajudar a enfortir l’autoestima i la cohesió grupal.

La guia, que es pot consultar de forma lliure, està dirigida a tota la comunitat educativa, però especialment enfoca les seves propostes pedagògiques al professorat de Secundària especialista en Educació Física, que és qui ho té en principi més fàcil per aplicar-ne les directrius. Tot i això, com que està enfocada als alumnes en l’edat de l’adolescència, organitzacions educatives variades, monitors i monitores en el lleure i el professorat en general també en poden treure profit.

L’expressió corporal pot ajudar els adolescents a trobar nous models de conducta i a qüestionar la discriminació de gènere imperant

És aquesta última comunitat, la dels professors en general, a qui es vol involucrar com a agent social clau en la lluita contra les actituds sexistes i masclistes. Amb la pedagogia crítica com a referent, la guia desenvolupada per Torrents i Encuentra vol convertir l’alumnat en creador del seu propi coneixement i d’aquesta manera millorar el seu procés d’aprenentatge i ensenyament.

Una guia enfocada a la pràctica

La proposta de les investigadores i educadores està formada, després de la lògica introducció contextualitzadora, per un extens conjunt d’activitats pedagògiques que les i els professors o educadors poden aplicar al seu grup d’alumnes. Es tracta d’activitats que tenen com a vector principal l’expressió corporal, però que a través d’aquesta toquen un ampli ventall de temes relacionats amb la discriminació de gènere.

Per exemple, n’hi ha alguna enfocada a analitzar i reflexionar sobre la premsa i si els titulars que rebem dels mitjans de comunicació tenen present un biaix masclista. Una altra proposa qüestionar-nos quines qualitats associem tradicionalment als gèneres femení i masculí, per què ho fem així i si es tracta d’una distribució acurada. O una ens convida a repensar el ball i a separar-lo de la identificació amb el gènere femení que sovint s’hi aplica.

La gran majoria de les activitats proposades estan integrades per dinàmiques molt actives que, sovint amb el suport de vídeos i materials gràfics, conviden els participants a moure’s i posar en marxa el seu cos. Aquestes es combinen amb altres parts que, després d’aquesta primera experiència, els porten cap a un terreny d’anàlisi i reflexió sobre allò que han viscut o la manera com s’han comportat.

La guia també incorpora un extens glossari que ha de servir el professorat a orientar-se per si mateix i a orientar el seu conjunt d’estudiants durant les activitats i en el procés de reflexió que aquest creï. Hi apareixen definits conceptes com ara “patriarcat”, “masculinitat hegemònica”, “llenguatge inclusiu” o “micromasclismes”.

 

Les autores

Carlota Torrents Martín (col. 8557) és professora catedràtica d’Expressió Corporal i Dansa de l’INEFC  Lleida (UdL) i investigadora del grup de recerca Sistemes Complexos i Esport. Dirigeix projectes de recerca sobre motricitat, expressió corporal, creativitat, complexitat i entrenament esportiu. Darrerament també ha publicat el llibre sobre creativitat A mi musa la invento yo.

Violeta Encuentra Blecua és graduada en CAFiE i té el Màster de Formació pel Professorat per l’INEFC Lleida (UdL), i també tècnica superior en activitats físiques i esportives i tècnica esportiva en esports de muntanya i esquí. Apassionada de la natura i la docència, s’identifica com a buscadora d’una societat justa i igualitària.

Comparteix:

Related Post

MAIG 9, 2024

EFCool, Educació Física de...

En aquest article, les professores i investigadores Eloísa Lorente Catalán (col. 5731)...

JULIOL 27, 2023

Els projectes...

En aquest article, el Dr. Eric Roig Hierro (associat 042272) i el Dr. Albert Batalla...

ABRIL 8, 2022

Créixer i respectar, Move IN

A Move IN treballem i acompanyem en el desenvolupament personal i fomentem i potenciem...

GENER 18, 2021

Orgullosa, futbol per a la...

Des de fa tres anys l’INEFC Barcelona col·labora amb la Federació Catalana de Futbol...

DESEMBRE 14, 2020

El Baròmetre de...

El COPLEFC, mitjançant l’equip de treball #EFteam, amb membres experts de la Comissió...

OCTUBRE 28, 2020

Opportunity

Promoció de la inclusió social i la igualtat entre els gèneres en els contextos...