La monitorització esportiva – Docusport

Share this post

Amb aquest article, finalitzem la sèrie sobre les tesis doctorals que l’any passat van rebre l’ajuda econòmica del COPLEFC, destinada a facilitar el compliment de la investigació i l’obtenció del títol de doctorat de les i els investigadors. Podeu consultar l’article anterior en aquest enllaç.

 

El monitoratge esportiu: una aproximació des dels sistemes complexos, de Lluc Montull Pola (col. 57769).

 

Imatge de Freepik

Els actuals mètodes i tècniques d’anàlisi utilitzats per monitorar esportistes i equips, sovint basats en valors aïllats i descontextualitzats, estan limitats per captar el seu comportament coordinatiu i dinàmic propi d’un sistema complex. Això fa que la majoria d’eines de monitoratge utilitzats aportin informació poc precisa i adequada per controlar càrregues d’entrenament i, consegüentment, regular els estats de salut i rendiment. És per això que aquesta tesi explora nous mètodes i tècniques d’anàlisi, més adequats per a l’avaluació de les propietats dels sistemes complexos a l’hora d’aproximar diferents fenòmens esportius.

Aquesta tesi mostra que els mètodes i les tècniques d’anàlisi de sèries temporals utilitzats, els quals són efectius captant les propietats dels sistemes complexos d’histèresi, variabilitat i sinergies, milloren la comprensió i avaluació de diferents fenòmens esportius. En particular, és la primera vegada que:

a) El comportament d’histèresi (o dependència històrica) de variables psicobiològiques com la freqüència cardíaca o la percepció d’esforç –les quals revelen una associació no proporcional amb la intensitat de treball–, es proposa a través de l’àrea d’histèresi com un nou marcador no invasiu d’estrès i tolerància, sensible al nivell esportiu (Montull, Vázquez, Hristovski et al., 2020).

b) La variabilitat temporal de l’acceleració, analitzada a través d’anàlisis fractals de fluctuacions, pot informar tant: sobre els efectes aguts de fatiga provocats per exercicis dinàmics (esquí de muntanya i cursa a peu), extenuants (Montull et al., 2019), com sobre l’estat de flow en una tasca de slackline (Montull, Vázquez, Rocas et al., 2020).

c) Les anàlisis de sinergies (uncontrolled manifold) i variabilitat (anàlisi fractal) en sèries temporals d’acceleració permeten captar la coordinació interpersonal i els rols estabilitzadors de parelles coadaptant-se com un tot per afrontar un entorn inestable com una tasca de slackline (Montull et al., 2021).

Els mètodes i les tècniques d’anàlisi de dades aplicats, basats en una aproximació des dels sistemes complexos, poden ser utilitzats per estudiar diferents fenòmens, independentment de les característiques individuals, el tipus d’exercici i l’escala temporal d’observació. En vista d’això, és necessari que la futura recerca actualitzi els supòsits teòrics i les tècniques metodològiques per tal de millorar els presents sistemes de monitoratge esportiu i els protocols d’avaluació.

Podeu consultar la tesi completa en aquest enllaç.

 

 

Lluc Montull Pola és professor de Fisiologia de l’Exercici a l’INEFC Pirineus i membre del grup de recerca Sistemes Complexos i Esport. El seu pas per l’INEFC es remunta des del 2012 com a alumne a INEFC Barcelona, primer amb el Grau de CAFiE, després amb el Màster RETAN i finalment com a doctorand becat. La seva recerca, com indica el nom de la tesi, se centra en el monitoratge de propietats dels sistemes complexos amb la finalitat de proposar avaluacions de fenòmens esportius més adequades.

Comparteix:

Related Post

ABRIL 29, 2024

“Sempre he tingut el...

Marta Castañer Balcells (col. 6614) ha dedicat un trajectòria de quasi quatre dècades...

NOVEMBRE 21, 2023

“No hi ha esport sense...

En aquest article, el filòleg i responsable dels àmbits d’esport i mobilitat del...

OCTUBRE 19, 2023

El rendiment en natació en...

Amb aquest article, seguim la sèrie sobre les tesis doctorals que l’any passat van...

SETEMBRE 29, 2023

El benestar emocional a...

Amb aquest article, seguim la sèrie sobre les tesis doctorals que l’any passat van...

SETEMBRE 14, 2023

El rendiment dels esquiadors...

Amb aquest article, seguim la sèrie sobre les tesis doctorals que l’any passat van...

JULIOL 27, 2023

Els projectes...

En aquest article, el Dr. Eric Roig Hierro (associat 042272) i el Dr. Albert Batalla...