El benestar emocional a l’Educació Física – Docusport

Share this post

Amb aquest article, seguim la sèrie sobre les tesis doctorals que l’any passat van rebre l’ajuda econòmica del COPLEFC, destinada a facilitar el compliment de la investigació i l’obtenció del títol de doctorat de les i els investigadors. Podeu consultar l’article anterior en aquest enllaç.

 

Model GIAM: transformar conflictes en relacions de benestar socioemocional a l’Educació Física, per Aaron Rillo Albert (col. 58443).

El context educatiu és la base del desenvolupament personal i grupal de qualsevol ésser humà. És el pilar fonamental per formar qualsevol persona en tots aquells aspectes clau que li permetran ser un membre actiu de la nostra societat. No obstant això, les conductes disruptives als centres educatius han guanyat protagonisme les darreres dècades fruit dels constants canvis socials.

Concretament, l’àmbit de l’Educació Física es postula com un dels escenaris del context escolar on hi ha una incidència més gran en la posada a prova de les relacions interpersonals de l’alumnat, fruit de les múltiples interaccions motrius i/o verbals que es desencadenen en participar en diferents situacions de joc, esport o activitats expressives, físiques o esportives.

La o el professor d’Educació Física necessita nous procediments, recursos i criteris per acarar dos dels grans reptes educatius del segle XXI: millorar la convivència escolar i optimitzar el benestar socioemocional de l’alumnat. En aquest context, el joc tradicional presenta un escenari relacional idoni per educar les relacions interpersonals i aprendre a viure amb els altres de manera pacífica.

Calen nous procediments, recursos i criteris per a dos dels grans reptes educatius del segle XXI: millorar la convivència escolar i optimitzar el benestar socioemocional de l’alumnat.

 Objectius

Els articles d’aquesta tesi doctoral han estudiat l’efecte d’una experiència pedagògica (basada en el model GIAM) orientada a la transformació de conflictes motors (CfM) de noies i nois d’educació secundària obligatòria (ESO), mitjançant la pràctica de jocs tradicionals de cooperació-oposició competitius (JTCOPC), sobre l’orientació del clima motivacional (cap a la tasca o l’ego), sobre el tipus d’experiència emocional (emocions positives i/o negatives) i sobre els CfM (presència o absència) i les seves característiques (intensitat, actitud i intervenció).

Metodologia

En aquest estudi de mètodes mixtos van participar 330 alumnes de 3r i 4t curs d’ESO (M = 14,88; DT = 0,65; rang d’edat = 14 a 16 anys; 172 noies, 52,1%; i 158 nois, 47,9%). Tots van intervenir en una experiència de set sessions mitjançant la pràctica de JTCOPC i atenent a les característiques del model GIAM. Es va utilitzar el qüestionari Clima Motivacional dels Iguals a l’Esport (Peer MCYSQ) per estudiar l’orientació del clima motivacional percebut cap a la tasca o l’ego; l’escala Games and 2/2 Emotions Scale II (GES-II) per determinar la vivència emocional; es va validar i utilitzar el Motor Conflict Questionnaire (MCQ) per examinar el procés del CfM i, per últim, es va emprar el diari de camp i la gravadora de veu per a la recollida de dades in situ. Es va fer ús del programa SPSS V.23 i V.24 per a l’anàlisi de dades quantitatives: estadística descriptiva de tots els articles, models lineals generals de mesuraments repetits (ANOVA MR) (articles 1, 2 i 3) i arbres de classificació (CHAID) (article 4). També es va dur a terme una anàlisi de contingut per tractar les dades qualitatives mitjançant el programa ATLAS.ti V.7.

Conclusions

Es confirma la necessitat d’entendre la dimensió relacional i emocional com dues realitats inherents d’un mateix fenomen: el conflicte motor. El model GIAM ofereix pautes d’intervenció al professorat per educar les relacions interpersonals conflictives a través de la transformació.

 

Podeu consultar la tesi completa en aquest enllaç.

 

 

 

El Dr. Aaron Rillo Albert (col. 58443) és professor interí i investigador de l’INEFC Pirineus, a la Seu d’Urgell, Universitat de Lleida. L’any 2022 va defensar la tesi doctoral titulada Model GIAM: transformar conflictes en relacions de benestar socioemocional a l’Educació Física, amb una qualificació d’excel·lent cum laude. És membre del Grup d’Investigació en Acció Motriu (GIAM), grup consolidat [2021 SGR 847].

Les seves principals àrees de recerca i docència són els jocs esportius i l’experiència emocional (benestar emocional), les relacions interpersonals en l’Educació Física (benestar relacional), l’estudi multidimensional 360° de les conductes motrius en situacions de joc i la innovació docent a través de les eines TIC.

És membre d’alguns projectes nacionals per promoure el benestar socioemocional i la inclusió social. Ha participat en congressos nacionals i
internacionals, seminaris i jornades científiques.

Comparteix:

Related Post

ABRIL 29, 2024

“Sempre he tingut el...

Marta Castañer Balcells (col. 6614) ha dedicat un trajectòria de quasi quatre dècades...

NOVEMBRE 21, 2023

“No hi ha esport sense...

En aquest article, el filòleg i responsable dels àmbits d’esport i mobilitat del...

NOVEMBRE 2, 2023

La monitorització esportiva

Amb aquest article, finalitzem la sèrie sobre les tesis doctorals que l’any passat van...

OCTUBRE 19, 2023

El rendiment en natació en...

Amb aquest article, seguim la sèrie sobre les tesis doctorals que l’any passat van...

SETEMBRE 14, 2023

El rendiment dels esquiadors...

Amb aquest article, seguim la sèrie sobre les tesis doctorals que l’any passat van...

JULIOL 27, 2023

Els projectes...

En aquest article, el Dr. Eric Roig Hierro (associat 042272) i el Dr. Albert Batalla...