Programa aquàtic per a nadons – Docusport

Share this post

No és la primera vegada que ens referim al binomi nadons i medi aquàtic. En aquest article es proposa una planificació de les classes des d’una visió més àmplia de la matronatació.

En el moment que ens plantegem una activitat aquàtica amb nadons ens sorgeixen molts dubtes i preguntes: quins objectius em plantejo?, què puc ensenyar?, té sentit fer continguts de natació amb infants tan petits (flotació, propulsió…)?, quines activitats puc proposar que els siguin adequades?…

Partim de la reflexió de les investigacions de Piaget, Vigostki, Castillo Obeso, Gil Pla, Moreno… Amb tota aquesta informació, més l’experiència personal, hem elaborat un programa aquàtic especialment concebut per als infants de 0 a 3 anys. Un programa amb el qual poden desenvolupar la seva motricitat al medi aquàtic amb seguretat, confiança i concordança.

 

OBJECTIU, CONTINGUTS I CAPACITATS

L’objectiu del programa aquàtic és que el nadó s’habituï i estigui còmode amb l’entorn aquàtic, per poder afavorir el seu desenvolupament. Per això proposem un treball organitzat de les capacitats i de les habilitats motrius aquàtiques, buscant sempre un equilibri entre nadó i activitat.

A partir dels quatre elements de la motricitat humana de Le Boulch (perceptius, motrius, de relacions i habilitats), la proposta de programes aquàtics basats en capacitats (Gómez Càrdenas, 2013) i la nostra experiència, hem elaborat uns continguts propis. Així oferim un ventall més ampli d’estímuls als nadons, n’afavorim el desenvolupament global i ens decantem per una pràctica suau de les activitats aquàtiques (Gil Pla, 2010). Definim, però, “capacitat” i “habilitat”.

– Capacitat: són totes les possibilitats que té la persona per fer una acció, les hagi dutes a terme o no; seria el potencial, reunir les qualitats per fer quelcom.

– Habilitat: és una aptitud o destresa d’un individu per executar una activitat o acció específica de manera efectiva i eficient. Una aptitud que pot ser innata o apresa.

Amb els nostres continguts volem desenvolupar el potencial del nadó en tots els sentits i aspectes (cognitius, motrius, socials…). Treballem de 0 a 2 anys amb el potencial del nadó, és a dir, amb capacitats, i un cop aconsegueix la maduració biològica i és capaç de transformar les dades sensorials en informacions, passem a treballar-hi habilitats, per adquirir els aprenentatges motrius aquàtics.

Les capacitats són fruit de les interaccions dels nadons amb l’entorn. Parlem de:

  • Capacitats perceptives: to, equilibri, relaxació…
  • Capacitats socials: expressió corporal, gest, joc…
  • Capacitats condicionals: força, resistència…
  • Capacitats fonamentals: habilitats bàsiques terrestres (marxa) i habilitats motrius aquàtiques (girs, equilibris, desplaçaments, capbussades…).

 

LA METODOLOGIA I LA SESSIÓ

Preveiem mètodes directes i mètodes indirectes, però sempre d’una manera lúdica. Les ordres directes són emprades esporàdicament, quan proposem una tasca molt tancada i són els pares els qui l’executen amb els seus fills. Però ens agrada donar llibertat i per això recorrem a mètodes indirectes, com són el descobriment guiat, deixar fer, la resolució de problemes…, amb els quals podem potenciar les conductes exploratòries de cada nadó, som més respectuosos amb l’estadi maduratiu del nadó i alhora respectem l’actitud dels pares. A més s’aconsegueix la confiança i el plaer dels participants al medi aquàtic perquè en un futur arribin a sentir gust per les activitats físiques.

La sessió presenta com a estructura tres parts: 1) introducció, començant amb el bon dia i un joc d’activació, 2) el treball d’exercicis específics d’alguns continguts concrets adaptats al moment maduratiu del nadó; es té en consideració el moment del procés maduratiu del nadó, tant a nivell psicomotor com socioafectiu, per poder plantejar les activitats més adients, potenciar-ne les capacitats i afavorir-ne el desenvolupament, i 3) el retorn a la calma i comiat.

 

LES ACTIVITATS

Proposem a continuació una sèrie d’activitats que classifiquem segons la capacitat en què volem incidir més amb el nostre treball.

 

Capacitats perceptives ACTIVITATS
1. Tonicitat

2. Respiració-relaxació

3. Equilibri

4. Noció de cos

5. Lateralitat

6. Espai i temps

7. Pràxia fina

8. Pràxia global

– Massatge amb pilotes, les diverses preses, el balanceig, la barqueta, el cavallet, el gronxador, l’ascensor, el surfista, el vaixell, el despertador…

– L’estrella, les immersions, el sofà, bufar l’aigua, ens reguem….

– L’astronauta, l’enxaneta, la cadireta, l’avió, el trenet, el cambrer…

Capacitats socials
1. Comunicar i expressar

2. L’espai personal

3. La mirada

4. La postura

5. L’expressió corporal

6. Jocs i ergonomia

– Bon dia!, Adéu, adéu!, la porta màgica, descobrint el xurro (flauta, un elefant,..), descobrint el suro (tauleta, tambor…)…

– Cantem en Joan Petit, partit de tennis, intercanvi de peixos, amb els guants d’animals cantem La granja d’en Jepet…

Capacitats condicionals
1. Força

2. Resistència

3. Velocitat

4. Flexibilitat

– Spiderman, pugem a la màrfega, la caseta màgica, pugem i saltem per la paret…, piquem de peus.

– Realització de circuits, immersions…

Capacitats fonamentals
1. Habilitats bàsiques terrestres:

· Locomotores (desplaçaments, girs i salts)

· Manipulatives (llançaments, recepcions i colpejos)

· D’estabilitat (equilibris)

2.  Habilitats motrius aquàtiques (equilibris, girs, desplaçaments, manipulacions,

capbussades)

– Recollir joguines, enganxar lletres, llançar pilotes…

– Caminar pel caminet de suros

– Salts des de el trampolí, assentats a la màrfega saltem cap als pares,..

– Gategem pels rentadors, el túnel de colors…

– Caminem per la passarel·la, màrfega, anem amb bicicleta…

 

 Cal desenvolupar la motricitat del nadó al medi aquàtic amb seguretat, confiança i concordança

 

 

L’organització del programa

-Edat d’inici i finalització: dels 6 als 36 mesos del nadó.

-Nombre de sessions: bloc de 10 o 11 sessions, repetit trimestralment durant la temporada.

-Durada de les sessions: 30 minuts, amb 10 minuts finals per resoldre dubtes, practicar i repetir exercicis, parlar… i acabar de gaudir de la sessió.

-Freqüència: un cop per setmana.

-Temperatura de l’aigua: s’escalfa fins als 32 ºC; com més temps pugui estar dins de l’aigua millor. Això és important sobretot quan l’infant és petit (6 mesos); la capacitat de regulació de la temperatura del nadó i de tolerància de la fredor millora a mesura que creix.

-Acompanyants: dos acompanyants per donar continuïtat a la pràctica i fer alguna activitat.

 

Montserrat Vidal Alsina, col·legiada 52484 i monitora de natació

 

Comparteix:

Related Post

JUNY 6, 2024

Activitat física i millora...

Marina Patricia De Luca (col. 52693), doctora en Tecnologia Educativa per la Universitat...

FEBRER 15, 2024

“Un jugador enfadat o...

Irene Pellicer Royo (col. 10073) va entrar en contacte amb l’esport a través de la...

MAIG 15, 2023

Les lesions en noies joves...

Un 41% de les noies catalanes que practiquen esports d’equip pateix alguna lesió que...

FEBRER 21, 2023

“L’esport fomenta factors...

L’activitat física com a forma d’inclusió de persones en situació...

GENER 26, 2023

“Qualsevol activitat...

Entrevista a la Dra. Anna Puig Ribera, col·legiada 8989. La Dra. Anna Puig Ribera té a...

GENER 16, 2023

Activitat física i trastorns...

L’activitat física com a eina per a la millora del benestar de les persones que es...