Instrument per identificar les lesions musculoesquelètiques – Docusport

Share this post

Fins ara no hi havia cap estudi que ajudés a identificar les lesions més rellevants que cal tenir en compte per planificar un entrenament preventiu en el cos de policia de la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC) dels Mossos d’Esquadra.

Abel Gironès és l’autor d’aquest TF del Màster en Activitat Física i Salut de l’INEFC i la Universitat de Barcelona

L’objectiu principal d’aquest estudi era dissenyar un qüestionari per determinar les lesions musculoesquelètiques de la USC de Barcelona. Amb aquest objectiu, vaig dissenyar un primer qüestionari en línia com a prova pilot. A través de les respostes obtingudes d’aquest primer qüestionari i la comparació amb altres qüestionaris validats d’altres àmbits, vaig dissenyar un segon qüestionari perquè les preguntes fossin més precises. Aquest segon qüestionari va obtenir uns valors superiors en l’escala INFLESZ (66,28)* respecte del primer (63,01), i, per tant, va millorar la llegibilitat. A més, es van analitzar les respostes obtingudes de 43 agents (34 homes i 9 dones) d’entre 18-65 anys en el primer qüestionari. Les causes de lesions més rellevants van ser la mala posició, el sobreesforç i córrer en fred. A escala general, l’esquena, el turmell i el genoll van ser les zones més afectades en aquest treball. En conclusió, a través del primer qüestionari s’ha pogut obtenir una idea de les principals lesions que pateixen els agents de la USC i les seves causes, però cal realitzar un segon qüestionari validat per extreure informació més veraç i poder determinar entrenaments enfocats a la prevenció, de les principals lesions de la USC.

Les causes de lesions més rellevants van ser la mala posició, el sobreesforç i córrer en fred

El desenvolupament de la feina

Primerament, es va fer una cerca bibliogràfica amb la qual es van trobar referències sobre lesions i qüestionaris en àmbits laborals similars als de la USC. Després es va idear el format del primer qüestionari, amb 16 ítems de respostes tancades, dicotòmiques i psicotòniques, i respostes obertes. Un cop finalitzat el qüestionari, es va contactar amb diferents institucions (Generalitat de Catalunya, Mossos d’Esquadra i el COPLEFC) via correu electrònic per difondre el qüestionari. Finalment, el COPLEFC va ajudar a difondre el qüestionari. La intervenció va consistir a administrar un primer qüestionari en línia a diferents mossos d’esquadra de Barcelona, a través del formulari Google (https://www.google.es/intl/es/forms/about/). D’aquesta manera totes les respostes dels mossos d’esquadra quedaven automàticament emmagatzemades de manera anònima en un altre apartat de formulari Google. Un cop es van recopilar totes les respostes, es va procedir a fer un anàlisis estadística amb el programa JASP i Excel. Per a aquesta anàlisi, es van incloure tant les respostes de les dones com dels homes i es van excloure tots els agents que no fossin agents de la USC.

L’esquena, el turmell i el genoll van ser les zones més afectades en aquest estudi

En total es van recopilar les respostes de 43 agents de la USC d’entre 18-65 anys el 2019. Un cop extreta tota la informació del primer qüestionari, es va analitzar detingudament i es van buscar altres estudis i qüestionaris validats per fer un segon qüestionari millorat. Aquest segon qüestionari tenia 30 ítems, amb respostes més tancades i directes. Seguidament, es va avaluar la llegibilitat d’aquest segon qüestionari, que va millorar favorablement respecte del primer. Finalment, aquest segon qüestionari no es va poder enviar als mossos d’esquadra, però es va poder comparar la llegibilitat del pre i postqüestionari.

Conclusions

A escala general, el primer qüestionari que es va utilitzar per identificar les lesions més comunes a la Unitat de Seguretat Ciutadana, presenta conclusions significatives, però no són definitives.

En primer lloc, les accions i moviments que causen alguna lesió en aquest tipus de treball i que cal tenir en compte per planificar algun entrenament o evitar possibles postures o accions són:

 • els homes: la mala postura (25%), córrer en fred (21%) i sobreesforç (21%).
 • les dones: mal gest (8%) i sobreesforç (4%).


D’altra banda, les lesions que més afecten la USC són: la lumbàlgia (15%) és la més lesiva en els homes, seguit de l’esquinç de turmell, tant en homes (12%) com dones (8%) de la Unitat de Seguretat Ciutadana. Per tant, els mossos d’esquadra tenen lesions que possiblement amb un entrenament preventiu i una bona condició física d’acord a,nb la seva funció laboral, pot com s’indica en molts estudis, millorar la qualitat de vida del treballador i de la mateixa institució. El 91% de la Unitat de Seguretat Ciutadana d’aquest estudi reclama un preparador físic qualificat que pugui complir amb les seves necessitats de treball.

El 91% de la Unitat de Seguretat Ciutadana d’aquest estudi reclama un preparador físic qualificat

A partir d’aquestes conclusions, s’ha observat que les males accions o postures atreuen lesions. Si no es preveu amb anterioritat, pot derivar en una baixa temporal de l’agent. Això comporta una despesa econòmica important de l’organització Mossos d’Esquadra, un malestar per al treballador i, de manera col·lateral, afecta la ciutadania de Catalunya, que no quedaria prou ben protegida. Per tant, un augment del nombre de mossos d’esquadra no farà disminuirà les lesions, sinó que serà totalment el contrari i això pot agreujar l’aspecte econòmic de la institució.

Noves anàlisis estadístiques poden ajudar a visualitzar les lesions, els factors de risc i les causes

Finalment, la comparació del segon qüestionari de l’escala INFLESZ (66,28) respecte del primer (63,01), va millorar. És per això, que el segon qüestionari, amb el nou disseny, preguntes i possibles respostes, pot aportar noves anàlisis estadístiques que poden ajudar a visualitzar les lesions, els factors de risc i les causes. D’aquesta manera es podran programar millors entrenaments de prevenció. Per tant, aquest segon qüestionari és garantia de recollir informació imprescindible per continuar fent créixer el projecte en el futur. Però abans el segon qüestionari ha de ser validat per experts.

L’autor efectuant exercicis amb un agent
Valoració personal

Aquest projecte d’intervenció crec que és original perquè la població a què va dirigida són persones que ens han de protegir en la vida diària. Aquestes persones no tenen les suficients eines per poder prevenir les lesions musculoesquelètiques més comunes. I no tenen ningú que els assessori de manera professional per efectuar els exercicis adequats segons la funció laboral. I aquesta és una feina que els graduats en ciències de l’activitat física i salut amb un Màster d’Activitat Física i Salut poden assumir, perquè estan preparats per a aquest tipus de treball. Amb això vull dir, que podria haver-hi un augment d’opcions de treball per a persones amb els nostres estudis. A part, gràcies a aquesta gent qualificada, els mossos d’esquadra estaran molt més preparats en la seva feina i disminuiran les lesions en horari laboral, com ha passat en altres estudis.

En conclusió, aquest projecte hauria de tirar endavant, perquè un agent ben preparat és un agent content i amb confiança en si mateix, i si això ho transmetem al poble, la gent estarà segura als carrers de Catalunya.

Limitacions

 • La bibliografia: no hi havia articles científics que parlin sobre els cos de Mossos d’Esquadra o bé no són articles científics.
 • Tota la informació que he trobat era fora d’Espanya.
 • L’accessibilitat de la recopilació d’informació en persona o per correu electrònic era impossible, ja sigui amb la Generalitat de Catalunya, com el mateix cos de Mossos d’Esquadra.
 • D’acord amb la poca o gens d’accessibilitat a la Unitat de Seguretat Ciutadana comporta que la metodologia utilitzada no sigui del tot fiable.
 • En ser una prova pilot, els qüestionaris no estaven validats per experts.
 • La quantitat de gent que hi havia participat al qüestionari no era aleatòria, sinó que les persones que responien el qüestionari ho feien de manera voluntària.
 • El nombre de participants va ser limitat.

Recomanacions

 • Tenir més accés a informació específica dels Cos de Mossos d’Esquadra.
 • El qüestionari haurà de ser validat o revisat per experts.
 • Una mostra més nombrosa.
 • Passar el qüestionari en suport paper i dins el cos de policia.
 • Fer un programa preventiu de lesions d’acord amb les funcions dels mossos d’esquadra.
 • Realitzar programes de condició física segons les funcions dins del Cos de Mossos d’Esquadra.

Abel Gironès Hombre (col. 61037)

NOTES

El programa INFLESZ és un programa lliure en llenguatge C++, per a entorns Windows 9x. i NT/XP. Permet analitzar tant arxius sencers com fragments de textos calculant paràmetres per avaluar la llegibilitat d’un text.

Comparteix:

Related Post

FEBRER 15, 2024

“Un jugador enfadat o...

Irene Pellicer Royo (col. 10073) va entrar en contacte amb l’esport a través de la...

NOVEMBRE 21, 2023

“No hi ha esport sense...

En aquest article, el filòleg i responsable dels àmbits d’esport i mobilitat del...

NOVEMBRE 2, 2023

La monitorització esportiva

Amb aquest article, finalitzem la sèrie sobre les tesis doctorals que l’any passat van...

OCTUBRE 19, 2023

El rendiment en natació en...

Amb aquest article, seguim la sèrie sobre les tesis doctorals que l’any passat van...

SETEMBRE 29, 2023

El benestar emocional a...

Amb aquest article, seguim la sèrie sobre les tesis doctorals que l’any passat van...

SETEMBRE 14, 2023

El rendiment dels esquiadors...

Amb aquest article, seguim la sèrie sobre les tesis doctorals que l’any passat van...