Apoderament a la feina i rendiment laboral – Docusport

Share this post

S’ha demostrat que un bon compromís dels empleats emocionalment connectats amb la seva organització en comporta un millor assoliment de les potencialitats. Les empreses amb cultura pròpia que promouen el benestar empresarial, la seguretat i la connexió humana són empreses amb un equip humà més compromès, que els ofereix un apoderament a la feina i, conseqüentment, en reben un rendiment més alt i un equip més competitiu.

L’objectiu de les empreses és tenir empleats compromesos i energitzats mitjançant:

 • La creació d’una cultura de salut i rendiment
 • Conrear més la col·laboració entre els equips
 • Impulsar millores mesurables en productivitat

Ajudar les persones, per exemple mitjançant programes d’implantació de la salut, a trobar el seu equilibri i en un estat de tranquil·litat, fet que els ajuda a ser més productius en la seva activitat diària, i facilita que les seves idees flueixen; amb la qual cosa, per tant, els objectius del negoci també.

Fomentar una cultura saludable, prioritzar la salut, millora el rendiment  dels empleats ajudant-los a ser més feliços, saludables i compromesos. Per tant, les empreses que implementen aquest tipus de cultura, promouen aquest apoderament a la feina, redueixen l’absentisme laboral, tenen menys absències per malaltia, sofreixen menys presentisme i tenen menys casos conflictius i greuges. El paper de l’organització és crear una cultura que faci del lloc de feina un espai humà, on les persones puguin fer millor la seva tasca i ser elles mateixes.


Una cultura saludable pot impulsar un compromís més elevat dels empleats

L’estrès: l’enemic ocult

Si les empreses donen massa prioritat als seus resultats en comptes d’enfocar-la a la seva gent, poden acabar amb un equip de treball estressat, no compromès, la qual cosa pot tenir un impacte negatiu en els resultats. L’estrès és una de les raons principals perquè els empleats no puguin connectar-se emocionalment amb el seu lloc de feina. L’estrès en si mateix es pot reduir a una sèrie de coses: la falta d’oportunitats per al creixement professional, la mala gestió, la manca de preocupació pel benestar dels empleats, fins i tot l’estrès de la vida personal.

Passa el mateix quan a la companyia falten valors i estratègies que fomentin l’apoderament a la feina, per: manca de desenvolupament personal (talents, habilitats, formació…), manca de confiança entre rangs, manca de responsabilitat i delegació, manca de participació i seguiment de les tasques, manca de motivació i lideratge o mala comunicació.

Independentment de la causa que ho generi, totes aquestes situacions contribueixen a una desvinculació amb el lloc feina. Recorda! Estem batallant amb actituds, estils de vida i comportaments dels empleats. Si no són positius, és menys probable que els resultats empresarials siguin positius. És un cicle, i ambdós elements, humans i d’organització, es disparen i es reforcen mútuament.

L’estrès és una de les principals raons perquè els empleats no es puguin connectar emocionalment amb el seu lloc de feina.

Per tant, l’empresa ha de tenir en compte i establir un diagnòstic com a part de l’estratègia empresarial de tots aquells factors que poden tenir un impacte negatiu en el compromís dels empleats:

 • †1.   L’estrès i la salut psicològica: és el problema més gran que afecta un nombre creixent de persones.
 • 2.   Afers personals: la conciliació laboral-familiar, deutes, relacions, abús de substàncies.
 • 3.   Afers empresarials: les funcions al lloc de feina, relacions de treball, confiança i incertesa.
 • 4.   Disminució de la salut física: malalties cròniques, diagnòstics de malaltia greus, el sedentarisme o la mala alimentació.Si les actituds, els estils de vida i els comportaments dels empleats no són positius, és menys probable que els resultats empresarials siguin positius

Està demostrat que les empreses saludables que funcionen millor són aquelles que creen i treballen en climes de participació i igualtat. I mitjançant programes de promoció de la salut, l’apoderament per a la salut, hem de tenir en compte que és un procés mitjançant el qual les persones adquireixen més control sobre les decisions i accions que afecten la seva salut.  L’apoderament per a la salut pot ser un procés social, cultural, psicològic o polític mitjançant el qual els individus i els grups socials són capaços d’expressar les seves necessitats, plantejar les seves preocupacions, dissenyar estratègies de participació en la presa de decisions i dur a terme accions polítiques, socials i culturals per afrontar les seves necessitats.

Mitjançant aquest procés, les persones perceben una relació més estreta entre les seves fites i la manera d’assolir-les i una correspondència entre els seus esforços i els resultats que obtenen.

La promoció de la salut abasta no sols les accions dirigides a enfortir les habilitats bàsiques per a la vida i les capacitats dels individus, sinó també les accions per influir en les condicions socials i econòmiques subjacents i en els entorns físics que influeixen sobre la salut. Per aquest motiu, els programes més reeixits són aquells que s’executen de forma continuada i tenint en compte els indicadors, mitjançant l’anàlisi de dades de salut, i el seu impacte any rere any

COMPROVA EN AQUESTA LLISTA SI LA TEVA EMPRESA FOMENTA EL COMPROMÍS

Posem a disposició de l’empresa interessada una llista de valors empresarials que poden ajudar a promoure el lideratge i impulsar la motivació intrínseca per apoderar els empleats  en:

 • Sentit de la mestria (fer bé la feina)
 • Autonomia (fer la feina amb una relativa llibertat)
 • Propòsit (fer la feina per a una causa o visió)
 • Fomentar les connexions entre els empleats
 • Controlar proactivament l’estrès i el benestar psicològic
 • Crear un espai  amb un ambient de feina saludable, on sigui segur demanar ajuda i suport
 • Promoure comportaments d’autoatenció
RECARREGA L’ENERGIA DEL TEU EQUIP ARA

Les empreses que creen empreses més saludables i hi fomenten el compromís ajuden les persones a:

 • Tenir conductes d’autoatenció
 • Promoure el lideratge basat en valors
 • Fomentar les connexions entre els empleats
 • Vincular talents individuals a fites d’organització més àmplies


Mitjançant programes de promoció de la salut, les persones perceben una relació més estreta entre les seves fites i la manera d’assolir-les i una correspondència entre els seus esforços i els resultats que obtenen

Estel Mallorquí, col. 13160

Directora de BIWEL

  

 

 

 

 

 

 

Comparteix:

Tags:

Related Post

JULIOL 9, 2024

Sara Carmona,...

Sara Carmona Hernando (col. 13955), ambaixadora de marques com Nike, Trek, Polar,...

JUNY 6, 2024

Activitat física i millora...

Marina Patricia De Luca (col. 52693), doctora en Tecnologia Educativa per la Universitat...

FEBRER 15, 2024

“Un jugador enfadat o...

Irene Pellicer Royo (col. 10073) va entrar en contacte amb l’esport a través de la...

MAIG 15, 2023

Les lesions en noies joves...

Un 41% de les noies catalanes que practiquen esports d’equip pateix alguna lesió que...

FEBRER 21, 2023

“L’esport fomenta factors...

L’activitat física com a forma d’inclusió de persones en situació...

GENER 26, 2023

“Qualsevol activitat...

Entrevista a la Dra. Anna Puig Ribera, col·legiada 8989. La Dra. Anna Puig Ribera té a...