Conèixer la realitat dels professionals al medi natural – Docusport

Share this post

Després de l’article publicat en aquest mateix Docusport.cat, en què es comentava la legislació de TE i TES a l’Estat, ara fem una passa més i volem saber la realitat de la pràctica professional al medi natural amb dos agents igualment rellevants: els/les professionals i les empreses que contracten aquests professionals.

Així, l’estudi Bases per a l’ordenació de la regulació en relació a les titulacions tècniques: l’estructura, la qualitat formativa i l’adequació a l’exercici professional a Espanya forma part d’un projecte finançat per l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) i la Universitat de Barcelona (UB), coordinat pel Grup d’Investigació Social i Educativa de l’Activitat Física i l’Esport (GISEAFE).

Mitjançant aquest projecte de tesi doctoral, dirigida pel Dr. Eduard Inglés Yuba, es proposa abordar l’anàlisi de les titulacions de tècnic/a esportiu en les especialitats dels esports d’hivern i dels esports de muntanya i escalada a Espanya.

El projecte de recerca 

El projecte està dividit en tres fases:

  • Fase 1. Diagnosticar la situació actual de la legislació (estatal i de cada comunitat autònoma) que estableix i regula les titulacions tècniques en els esports d’hivern, muntanya i escalada a Espanya.
    • S’ha publicat un article d’anàlisi de la legislació que estableix les titulacions dels esports d’hivern a Espanya: enllaç.
    • L’anàlisi de la legislació que estableix les titulacions dels esports de muntanya i escalada a Espanya es publicarà al proper número de la revista Apunts: enllaç.
  • Fase 2. Analitzar l’adequació dels ensenyaments de tècnic/a esportiu i tècnic/a esportiu superior dels esports d’hivern, de muntanya i escalada a les necessitats del posterior exercici professional.
  • Fase 3. Definir les bases per a l’elaboració d’una guia que serveixi de proposta de millora de la legislació de les titulacions tècniques en l’àmbit dels esports d’hivern i els esports de muntanya i escalada a Espanya

 

(c) Vitae
Col·labora-hi

Actualment l’estudi es troba en fase 2, amb l’objectiu d’analitzar l’adequació de les titulacions en relació amb les necessitats requerides en l’exercici professional. Es pretén que aquesta anàlisi es basi en la visió de diferents agents involucrats en el desenvolupament d’aquestes activitats: els/les propis tècnics titulats i les empreses de turisme actiu i activitats físiques al medi natural que contracten aquests tècnics.

Et convidem a participar en l’estudi mitjançant una enquesta

Per això convidem a participar de la fase 2 d’aquest estudi els/les tècnics i les empreses que compleixin els requisits que s’indiquen tot seguit:

  • Tècnics/iques esportius: a) d’alguna de les especialitats dels esports d’hivern i esports de muntanya i escalada (esquí alpí, esquí de fons, surf de neu, excursionisme, muntanya mitjana, barrancs, escalada, alta muntanya), b) formats i titulats a Espanya, i c) que hagin exercit o exerceixin una professió relacionada amb la titulació tècnica (guia, tècnic/a, entrenador/a, director/a…).
  • Empreses: a) dedicades a les especialitats d’esports d’hivern i/o esports de muntanya i escalada, b) registrades a Espanya, i c) que contractin o hagin contractat tècnics/iques dels esports d’hivern i/o de les especialitats de muntanya i escalada

Així, als practicants habituals cal sumar l’arribada de milers de persones sovint sense la preparació, els coneixements ni els materials necessaris per practicar l’activitat amb seguretat.  

L’enquesta

Aproximadament, calen entre 15 i 25 minuts per completar el qüestionari, tot depenent de quantes especialitats tècniques tingui la persona enquestada i de la varietat de tècnics/iques esportius que tingui contractada l’empresa que empleni l’enquesta.

El termini previst de recollida d’informació acaba el 31 de desembre de 2020

Es pot respondre, mitjançant un enllaç a la plataforma SurveyMonkey®, des del telèfon mòbil, la tauleta o l’ordinador. L’enllaç al qüestionari és el següent: https://es.surveymonkey.com/r/adecuacion_titulaciones_TD_TDS

(c) Joviat.com

Accedeix a l’enquesta aquí

Amb plena privacitat

La plataforma SurveyMonkey® aplica una política de privacitat segura i rígida, la qual respecta la privacitat de les enquestes i no utilitza les respostes recollides per a finalitats no relacionades amb el mateix propietari de les enquestes ni dels seus propis serveis. La plataforma està certificada per TRUSTe, un programa que administra i cobreix la privacitat de la informació. La política de privacitat de SurveyMonkey® assegura que aquests no venen cap dada a tercers sense el permís del propietari, assegurant, doncs, que les dades són propietat exclusiva del grup d’investigació.

La participació en aquest qüestionari és totalment voluntària i anònima. Les dades seran recollides i emmagatzemades d’acord amb la L.O. de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals (3/2018). No està prevista cap compensació per participar en l’estudi. Es podrà abandonar voluntàriament el qüestionari en qualsevol moment, sense necessitat de justificar el motiu.

Si es vol informació addicional o alguna pregunta, es pot contactar amb l’autora al correu electrònic següent: jsans@gencat.cat

L’equip investigador responsable de l’estudi està format per Joana Sans Osanz i Eduard Inglés Yuba

* * *

Joana Sans Osanz (col. 57854), és graduada en CAFiE i màster en Rendiment Esportiu: Tecnificació i Alt Nivell per l’INEFC de Barcelona, doctoranda al mateix centre, on està fent la tesi doctoral i és membre del Grup d’Investigació Social i Educativa de l’Activitat Física i l’Esport (GISEAFE). Actualment també segueix formació de guia de muntanya.

Eduard Inglés Yuba (col. 13224), director de la tesi doctoral, actualment és el director de l’INEFC organisme autònom

Comparteix:

Related Post

ABRIL 29, 2024

“Sempre he tingut el...

Marta Castañer Balcells (col. 6614) ha dedicat un trajectòria de quasi quatre dècades...

NOVEMBRE 21, 2023

“No hi ha esport sense...

En aquest article, el filòleg i responsable dels àmbits d’esport i mobilitat del...

NOVEMBRE 2, 2023

La monitorització esportiva

Amb aquest article, finalitzem la sèrie sobre les tesis doctorals que l’any passat van...

OCTUBRE 19, 2023

El rendiment en natació en...

Amb aquest article, seguim la sèrie sobre les tesis doctorals que l’any passat van...

SETEMBRE 29, 2023

El benestar emocional a...

Amb aquest article, seguim la sèrie sobre les tesis doctorals que l’any passat van...

SETEMBRE 14, 2023

El rendiment dels esquiadors...

Amb aquest article, seguim la sèrie sobre les tesis doctorals que l’any passat van...