No a la Llei de modificació de la 3/2008 – Docusport

Share this post

El 25 de novembre es va cloure la campanya de difusió territorial al sector esportiu empresa pel Consell Català de l’Esport sobre les novetats i els nous procediments administratius aplicables a partir del 14 de desembre per poder inscriure’s al ROPEC. Una situació que el COPLEFC intenta canviar, per la lesió de drets professionals que comporta.

Es tracta d’una norma que lesiona els nostres drets professionals, i aquest va ser el motiu pel qual el COPLEFC s’hi va manifestar públicament en contra i continua contrari a aquesta Llei 7/2015, de modificació de la Llei 3/2008, ja que permetrà accedir a l’exercici de les professions de l’esport a persones sense formació oficial.

El posicionament públic va tenir lloc en l’acte esmentat esdevingut el 25 de novembre a l’Escola Catalana de l’Esport, a Esplugues de Llobregat. En aquest mateix sentit, es va fer arribar al secretari general de l’Esport una carta mostrant els motius del desacord col·legial.

Entre altres peticions, l’escrit adreçat a Ivan Tibau, encara secretari general, demanava una reunió que permetés analitzar en profunditat les conseqüències que les modificacions de la Llei comportaran per al conjunt del sistema esportiu català.

Des del Col·legi s’admet que certament hi havia alguns buits legals que s’havien de resoldre i que la Llei 3/2008 s’havia de revisar i ajustar a la realitat actual del sector esportiu, però en cap cas això havia de significar perdre de vista el principi que la va fer néixer, que no era altre que garantir la seguretat dels serveis esportius i d’aquells que els reben, sobretot quan el destinatari principal és un col·lectiu de persones mereixedores d’una protecció especial, com són els infants, la gent gran i les persones amb problemes de salut.

 

Un pas endarrere

Abans de l’entrada en vigor d’aquestes modificacions, es pot afirmar que havíem estat un referent per a la resta de comunitats autònomes de l’Estat, gràcies a la regulació establerta per Llei 3/2008, de l’exercici de les professions de l’esport; un text legal absolutament pioner. Amb un recorregut de set anys, ha permès fer molt de camí i s’estava aconseguint educar un sector històricament molt desordenat. Es pot considerar que tant empreses, entitats esportives, com les AMPA, federacions, així com els mateixos usuaris i les persones que volien dedicar-se professionalment a l’esport havien entès el missatge de la necessitat que les diverses activitats professionals de l’esport han de ser exercides per persones amb una formació adequada en el camp respectiu. Per tant, perdre aquest guany només pot ser qualificat com un pas endarrere.

 

I les federacions, amb clau mestra al ROPEC

Hi ha diversos elements negatius de les novetats que incorpora la Llei 7/2015, però de manera imprescindible cal posar damunt la taula la disposició addicional sisena, que resulta profundament molesta pel fet de donar competències a les federacions per certificar la formació federativa i l’experiència esportiva, cosa que poden fer segons el seu interès, sense cap criteri objectiu ni control de l’Administració. Sens dubte, es tracta d’una situació que genera perplexitat fins i tot en algunes federacions esportives, en veure delegades responsabilitats i competències pròpies de l’Administració, unes capacitats que mai no havien tingut.

I els titulats i estudiants de formacions reglades?…

Si hi ha persones que amb una simple certificació federativa poden accedir al ROPEC com a monitors, entrenadors i/o directors esportius, automàticament se’ls estaran atribuint les mateixes competències professionals que a aquells que han seguit una formació reglada, sigui la llicenciatura o el grau en CAFiE, o bé un cicle superior o un ensenyament de règim especial. Per tant, d’aquesta manera es deslegitima completament la formació reglada, que, si no canvia la situació, ja no serà en absolut necessària per exercir professionalment.

Es podria dir que el nou text legal està transmetent a tots els titulats o als estudiants que avui són a la universitat o en un centre educatiu un missatge més aviat galdós per a les seves expectatives. Ja que una certificació federativa de 65, 180 o 210 hores, en principi donarà dret a les mateixes competències professionals que les que tenen aquells que hi han esmerçat una llicenciatura o un grau universitari de 6.000 hores o un cicle de tècnic superior d’unes 2.000 hores.

 

El nivell 0

També és comprensible que les federacions en cap cas vulguin deixar de fer formació, tasca que tradicionalment ja assumien. Però encara menys quan una de les modificacions de la Llei també permet d’accedir al ROPEC a aquelles persones que realitzin formació parcial de l’esport corresponent.

El problema és que aquesta formació parcial, més coneguda com a formació de “nivell 0”, ara constitueix una nova porta d’accés professional, encara amb menys capacitació que la formació de nivell 1 corresponent a la de tècnic esportiu, mínim indispensable per a la iniciació esportiva bàsica en l’antic text de la Llei.

 

Més rebaixes

A banda de l’accés al ROPEC per als que disposin d’aquesta certificació d’iniciació bàsica de l’esport corresponent, el Consell Català de l’Esport ha cregut adient crear una nova certificació de monitors d’activitats de dinamització poliesportiva per atendre les activitats que es duen a terme principalment en horari extraescolar (horari que involucra les AMPA, ajuntaments, consells esportius, associacions, etc.).

El COPLEFC ja es va manifestar contrari a la creació de noves certificacions o títols, havent-hi com hi ha actualment set facultats que ofereixen el grau en CAFiE, nombrosos centres educatius que imparteixen la formació de tècnics superiors en animació d’activitats físiques i esportives, i, així mateix, altres centres educatius on es poden seguir els ensenyaments esportius i la resta d’oferta esportiva en període transitori.

 

Algunes propostes

Amb el panorama formatiu actual al nostre país, creiem que hi ha un flux suficient de professionals per anar atenent les demandes d’aquestes activitats. En tot cas, per a una millor gestió d’aquestes, des del Col·legi s’aposta per crear una bona plataforma de borsa de treball que ajudi les entitats esportives a trobar els professionals que es dediquen a les activitats que reclamen.

I en darrer cas, considerant certa manca de professionals titulats per atendre la demanda del sector, ¿no seria millor habilitar transitòriament aquells que en un futur ja seran professionals de l’esport abans que crear noves certificacions dirigides a persones que en la majoria dels casos no es dedicaran professionalment a aquest sector? En aquesta línia, sí que el nou text recull la possibilitat que els estudiants en CAFiE puguin accedir al ROPEC i, per tant, exercir en la dinamització i iniciació esportiva abans de finalitzar els estudis.

 

El ROPEC, en perill

Per tot plegat, pensem que s’està posant en perill el sentit de l’existència del ROPEC.

Si al Registre, hi poden accedir persones sense formació oficial, amb certificats de formació parcial, amb certificats de dinamitzadors poliesportius…, des del Col·legi creiem que es dilueix el sentit d’aquest Registre. I més quan, com ja hem apuntat, alguns d’aquests certificats estaran emesos per federacions esportives sense cap mena de criteri objectiu ni de control de l’Administració i podran certificar allò que els convingui. Pensem que amb aquesta modificació l’Administració perd una part del control del ROPEC, perquè estarà obligada a inscriure allò que una federació li certifiqui, sense més.

 

Encara no tot està decidit

Amb tot, cal saber que aquesta modificació de la Llei té interposat un recurs al Tribunal Constitucional de l’Estat per causa de discrepàncies competencials en vuit dels seus tretze articles. El Govern de l’Estat va presentar-lo per decisió del Consell de Ministres del 19 de febrer passat.

Com a resposta a aquesta nova situació, el CCE ha posat en marxa Comissió Mixta amb les federacions esportives catalanes i així mateix ha decidit fer un seguiment del cas. Per tant, això suposa un punt i seguit en la vida d’aquesta Llei 7/2015. Un relat del qual encara no sabem el final…

 

[destacats: una a cada pàgina] QUATRE PETICIONS (4/4)

1/4       Que el CCE aturi els nous procediments per accedir al ROPEC

2/4       Que el CCE convoqui no solament les federacions, sinó també el COPLEFC, per buscar un nou consens d’acord amb els principis originals de la Llei 3/2008, de l’exercici de les professions de l’esport

3/4      Que la diversitat d’activitats professionals de l’esport a Catalunya siguin exercides per persones amb una formació escaient en el camp respectiu

4/4       Que es garanteixi la seguretat dels serveis esportius i d’aquells que els reben, sobretot quan els destinataris principals són infants, gent gran i persones amb problemes de salut, tots mereixedors de protecció especial

 

Insistint

Després del posicionament contrari a la Llei 7/2015, el Col·legi es va reunir el dia 10 de desembre passat amb l’aleshores encara secretari general de l’Esport, Ivan Tibau, que estava acompanyat pel subdirector general d’Activitats Esportives i Infraestructures, Oriol Marcé. I de la reunió, el Col·legi va obtenir la voluntat de revisar la qüestió un cop superada la situació de Govern en funcions que en aquell moment hi havia. Amatents a la nova situació, després del recurs d’inconstitucionalitat presentat pel Govern de l’Estat, el COPLEFC vol fer sentir la veu del col·lectiu per superar la situació actual i millorar els continguts normatius.

 

Black Friday professional

Aprofitant les dates en què el comerç va desplegar la campanya comercial del Black Friday o de rebaixes prenadalenques, el Col·legi també va dur a terme una actuació de rebuig pel que es podria considerar una situació de rebaixa qualitativa professional.

Tal com queda el text de la Llei 3/2008, permetrà accedir a l’exercici de les professions de l’esport a persones sense formació oficial

 

Com es pot reconduir la situació?

D’una banda, hem de tenir en compte l’efectivitat del Registre, perquè les notícies que ens arriben és que no s’hi ha registrat gaire gent, però no vol dir que no pugui haver-hi una allau i creixi molt. Per tant, hi estem expectants. Però d’altra banda, ens preocupa la possibilitat que gairebé tothom amb qualsevol mínim de formació –cosa que no ens agrada– acabi incorporant-se al ROPEC. I no ens agrada perquè significa un menyspreu de la garantia que ha de tenir el ciutadà que el servei que rep, li doni qui li doni, referit a activitat física sigui el millor possible, i això ho garantim nosaltres, com a organització col·legial, per mitjà de representar els professionals més ben preparats, que segueixen la seva formació específica, i per mitjà de representar col·legiats, és a dir que estan compromesos amb la societat i amb la professió.

Per això tenim demanada una entrevista amb Gerard Figueras, en la qual, a més de felicitar-nos mútuament amb el nou secretari general de l’Esport en persona, de ben segur aquest serà el tema estrella.

També vull assenyalar que en el programa electoral amb què ens vam presentar a les eleccions, afirmàvem que el Col·legi farà el que no faci la llei. Per tant, hi estarem amatents i treballarem per fer-ho possible.

 

Comparteix:

Related Post

MARç 20, 2024

“Per un Col·legi fort,...

Pere Manuel Gutiérrez (col. 8570) va revalidar, en les eleccions del 31 de gener...

DESEMBRE 13, 2023

“Quan corro és quan penso...

Alícia Martínez Jiménez (col. 69475) té 68 anys, però ocupa el temps fent dues...

JUNY 28, 2023

“La gamificació pren cada...

Anaïs Buffa Arroyo (col. 68158) ha estat una de les guardonades amb el premi a millor...

GENER 27, 2021

“Secció COPLEFC” a...

Durant el confinament, en una de les reunions de treball amb totes les delegacions del...

MAIG 25, 2020

L’esperit del Concurs...

Un conjunt de més de cinquanta fotografies, expressió dels valors i les emocions que...

ABRIL 16, 2020

Cesc Escolà viu a ritme de...

COL·LEGIAT 62560 Operación Triunfo té com a responsable de la condició física dels...