Com puc obtenir el certificat per treballar amb menors? – Docusport

Share this post

La necessitat d’aquest certificat és producte de La Llei orgànica 1/1996, de protecció jurídica del menor, modificada per la Llei 26/2015, i de la Llei 45/2015, de voluntariat, que estableixen l’obligació d’aportar el certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals a tots els professionals i voluntaris que treballen en contacte habitual amb menors.

És l’únic certificat que s’expedeix per treballar habitualment amb menors i només és vàlid a Espanya. (Per fer-ho en un altre país caldrà sol·licitar un certificat d’antecedents penals, i postil·lar-lo o legalitzar-lo, segons el país on hagi de tenir efectes legals.) Si el sol·licitant no és espanyol, a més del certificat del Registre Central de Delinqüents Sexuals, per poder treballar habitualment amb menors s’ha d’aportar un certificat del país d’origen en el qual s’informi de la manca de delictes de caràcter sexual.

La consideració de “treball habitual amb menors” i, per tant, l’obligació del certificat, ve donada pel fet que impliqui, per la naturalesa i essència de la feina, un contacte habitual amb menors, els quals han de ser els destinataris principals del servei prestat. En canvi, no caldrà presentar el certificat en el cas de les professions que, tenint contacte habitual amb el públic en general, entre el qual poden haver-hi menors d’edat, per la seva pròpia naturalesa laboral no estiguin destinats a un públic menor d’edat.

El tràmit d’obtenció d’aquest certificat és gratuït.

 

El procediment

La sol·licitud i el lliurament del certificat es fa preferentment per mitjans electrònics, d’acord amb la Llei 11/2007. Així, s’obté el certificat al mateix moment de la sol·licitud. Únicament si cal resoldre algun problema d’identificació o coincidència de dades, l’Administració envia un SMS al telèfon mòbil amb el codi segur de verificació que permet descarregar el certificat de delictes de naturalesa sexual.

De totes maneres, per obtenir-lo per internet cal disposar de certificat electrònic i accedir a la seu electrònica del Ministeri de Justícia. O també hi ha una àmplia xarxa d’oficines que fan la identificació necessària per obtenir els certificats electrònics.

 

Més informació

Per tal que les persones que treballen amb menors puguin obtenir el certificat de delictes de naturalesa sexual d’una manera més àgil, s’han habilitat els procediments següents en funció de la relació existent entre l’empresa o l’entitat pública que sol·licita el certificat i el ciutadà:

-Quan qui sol·licita el certificat és una administració pública, n’hi ha prou d’autoritzar-la perquè obtingui la informació sobre la persona interessada.

-En l’àmbit d’una relació laboral amb una empresa o organització que treballi o impliqui un contacte habitual amb menors, els treballadors poden autoritzar un representant d’aquesta per tramitar de manera agrupada tots els certificats del personal.

Si hi estàs interessat…

El pots obtenir al COPLEFC, concertant cita prèvia i portant el DNI electrònic

 

El cas dels Maristes

 

A primers de febrer, els mitjans de comunicació van posar en l’actualitat una situació de pederàstia relacionada amb un professor de “gimnàstica”, que després va adquirir més dimensió en conèixer-se’n més detalls. Un cas de força magnitud, sens dubte, vinculat a l’escola dels Maristes de Sants-Les Corts.

El COPLFC no va voler restar-hi insensible, per a la qual cosa el president, Pere Manuel, va enviar una carta oberta a diverses publicacions. Concretament, se’n van fer ressò els diaris Ara, El Periódico i La Vanguardia.

D’aquesta manera es va donar a conèixer l’opinió del Col·legi, consistent en tres fonaments especialment: 1) la condemna clara i rotunda dels fets, sense cap mena d’ambages; 2) el desemmascarament d’una vinculació subliminar de la “gimnàstica” com a activitat corporal i els abusos sexuals, ja que sempre es parlava d’un professor de “gimnàstica”, mentre que els altres involucrats eren simplement professors, amb aquesta denominació genèrica, i 3) i la posició contrària a un ús desfasat de la nomenclatura “gimnàstica” per referir-se a Educació Física, única matèria existent des de ja fa molts anys en el currículum escolar.

 

Comparteix:

Related Post

MARç 20, 2024

“Per un Col·legi fort,...

Pere Manuel Gutiérrez (col. 8570) va revalidar, en les eleccions del 31 de gener...

DESEMBRE 13, 2023

“Quan corro és quan penso...

Alícia Martínez Jiménez (col. 69475) té 68 anys, però ocupa el temps fent dues...

JUNY 28, 2023

“La gamificació pren cada...

Anaïs Buffa Arroyo (col. 68158) ha estat una de les guardonades amb el premi a millor...

GENER 27, 2021

“Secció COPLEFC” a...

Durant el confinament, en una de les reunions de treball amb totes les delegacions del...

MAIG 25, 2020

L’esperit del Concurs...

Un conjunt de més de cinquanta fotografies, expressió dels valors i les emocions que...

ABRIL 16, 2020

Cesc Escolà viu a ritme de...

COL·LEGIAT 62560 Operación Triunfo té com a responsable de la condició física dels...